Linkkampanjer
Linker er som tidligere nevnt svært viktig for ditt nettsted.
En linkkampanje fokuserer på å skaffe gode og relevante linker fra andre nettsteder til dine nettsider.

Linker fra et annet nettsted til ditt ser søkemotorene på som en stemme til fordel for ditt nettsted.
Dette er ikke så rart da svært få kan tenke seg å linke til et nettsted som er dårlig eller som gir dårlig informasjon.

Linker fra nettsteder som har samme tema som ditt nettsted vil gi en ekstra gevinst. 
Det viktige er å få med dine nøkkelord for siden det linkes til i selve linkteksten. Dette er ikke alltid lett, men såfremst det lar seg gjøre bør du få det med.
Hvis det i tillegg er brukt bold-tekst osv. i linkteksten, vil også dette telle ekstra.

Det er også slik at linker fra nettsteder med høy Google PageRank vil telle mer enn en link fra et nettsted med lav Google PageRank.
Dette vil si at du må skaffe flere linker fra nettsider med PageRank 2 for å oppnå samme gevinst som fra en link med PageRank 5 eller over..
Det er imidlertid ikke slik at du bør "hoppe over" nettsteder som har en lav eller ingen PageRank..
Om noen måneder eller år kan disse nettstedene ha fått en PageRank som er svært ettertraktet, og dermed vil gi deg økt gevinst.
  
Antallet linker på siden det linkes fra har også en innvirkning på hvor stor gevinst du oppnår..
Inneholder en side mange linker vil disse bli "spredt" på alle nettsidene det linkes til.
Du bør derfor prøve å få plassert linken på en "dedikert side" hos den som linker til deg..
Denne siden bør imidlertid være om temaet siden linken peker til, i og med at søkemotorene "kategoriserer" siden din ut ifra også denne siden.

Måten du skaffer linker til nettsidene er først og fremst kontakte samarbeidspartnere, venner og kjente, samt andre relevante nettsteder og be om å få
en link fra deres nettsted. Kan du unngå å gi en link tilbake er dette det beste, men en link begge veier er likevel bedre enn ingen link. 
Du kan også sette inn et bilde med alt-beskrivelse som også innehar nøkkelord for ytterligere effekt.

Du bør også registrere deg i relevante emne-kataloger. Eksempler på dette er DMOZ, kvasir katalog, Yahoo Directory m.fl.
Du kan feks. søke etter link directory, add url, osv. for å få finne steder du kan legge til link til nettsiden din.
Vi vil ikke anbefale å betale for å få en link på en nettside uten at dette er ytterst nødvendig eller du vet at dette vil gi en økt markedsføringseffekt.
Emne-kataloger som GuleSider.no Nettkatalogen.no, RosaIndex.no m.fl. tar seg godt betalt, men pengene du legger i dette kan du heller legge i en
søkemotoroptimaliseringskampanje hvor du gjerne oppnår bedre resultat, samt at dette er "vedvarende" resultater..

Å skaffe linker er svært tidkrevende og det finnes mange løsninger som letter dette arbeidet.
Det er imidlertid ikke sikkert at slike løsninger faktisk gir deg bedre resultater.
Faktisk kan en del slike løsninger skade den jobben du allerede har lagt ned for nettstedet ditt..

Ta kontakt med Gjengaar WEBTECH hvis du ønsker hjelp til dette arbeidet!
Til start