Bruk av linker på nettsidene
Linker er snarveier til andre nettsider, dokumenter eller andre filer.

Linker kan skilles som tre typer:
  • Interne linker
  • Eksterne linker
  • Bokmerker
Interne linker er linker som peker fra en side til en annen side på samme nettsted.
Eksterne linker er linker som peker til eller fra et annet nettsted, og bokmerker er linker fra en plass til en annen plass på samme nettside.
Alle disse linkene er du som nettstedbruker (og eier) avhengig av for å finne frem på nettstedet og Internett generellt.

Du er også avhengig av eksterne linker til ditt nettsted for å få en høyere PageRank hos Google, og dermed bli litt mer populær blant
søkeresultatene til Google.

Mange bruker Klikk her, Se her, Vis, Mer, osv. for å gi brukeren en mulighet for å klikke seg til en annen nettside eller for å
laste ned et dokument osv.
En link bør alltid inneholde informasjon om hva det forventes å få opp når man klikker på linken.
Søkemotorene bruker også denne teksten til akkurat dette. I tillegg bruker søkemotorene sluttsiden/resultatsiden når linken klikkes
til å plukke ut nøkkelord til sin index for hva siden handler om.
Hvis nøkkelordene fra resultatsiden også er inkludert i linkteksten vil dette gi positive resultater blant søkeresultatsidene.

For eksempel er søkeordet/nøkkelordet click here mest sannsynlig en av de mest brukte linktekstene på Internett.
Ved å søke på click here i Google (foreta søket i Google) kommer nedlastingssiden for Adobe Reader opp som førstetreff.
Dette er kanskje ikke så rart da de fleste som har pdf-dokumenter på sitt nettsted gjerne legger ut en link til å laste ned Acrobat Reader
nettopp med denne linkteksten.


Til start